Technische verzekeringen

Naast voornamelijk werkzaam te zijn geweest in de maritieme en pleziervaartsector bij Delta Lloyd, heeft Marc Bazelmans ook zijn kennis en kunde uitgebreid in de technische verzekeringssector bij Delta Lloyd. Hier heeft hij zich vooral bezig gehouden met het verzekeren van duurzame energie en elektronica verzekeringen.

Zonnestroom installaties

Verzekering voor het bedrijfsmatig exploiteren van een zonnestroom installatie. De verzekering kent een laag eigen risico met een zeer uitgebreide dekking. Met schades die specifiek voorkomen bij zonnestroom installaties is hier rekening gehouden.

Mogelijkheid voor het meeverzekeren van de SDE subisie als bedrijfsschade dekking.

Hagelschade, vaak zichtbaar, maar ook vaak onzichtbaar door Micro-cracks. Met een uitgebreide verzekering is deze schade gedekt en omdat de installatie voor langere tijd buiten werking is, wordt de bedrijfsschade ook gedekt.

Elektronica verzekering

Een bedrijf kan tegenwoordig niet meer zonder computers. Vallen computers uit door bijvoorbeeld brand of een cyberaanval, dan heeft dat directe gevolgen voor uw bedrijf. Ook servers die elders staan opgesteld kunnen door brand of een ander van buitenkomend onheil beschadigd raken.

Deze verzekering dekt schade aan computer apparatuur:

  • Vast opgestelde computers en servers.
  • Laptops
  • Tablets

Overige elektronica o.a.:

  • Mobiel telefoons.
  • Kassa systemen
  • Zorgrobots
  • Röntgenapparatuur bij bijvoorbeeld tandartsen.

Verzekering op meerdere risico adressen op één polis mogelijk (datacentres).

Bedrijfsschade kan worden meeverzekerd evenals dekking voor schade- en software herstel. Onder bepaalde voorwaarden is eigen gebrek mee te verzekeren.

Cyberverzekering

Werkt u veel met persoonsgegevens van derden, dan is een cyberverzekering aan te raden. Deze verzekering kent een uitgebreide dekking, maar is echt maatwerk en voor elk bedrijf weer anders. Wilt u meer weten? Bel of mail ons.