IK HEB SCHADE.. WAT MOET IK NU DOEN?

Als u schade aan uw boot heeft, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Natuurlijk gaat onze eerste zorg uit naar het begeleiden van u, de kapitein/schipper en de bemanning. Waar nodig assisteren en bemiddelen wij om verdere schade aan het pleziervaar- tuig te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat de schade gemeld wordt bij uw verzekeraar